Choć usługi stomatologiczne są obecnie o wiele bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek wcześniej, niewiele osób tak naprawdę w pełni zdaje sobie sprawę, na jakiej zasadzie działa współpraca między osobami takimi jak stomatolog i protetyk, inaczej technik dentystyczny. Warto bowiem wiedzieć, że są to dwa całkowicie odmienne zawody, które wszakże w dużej mierze się uzupełniają.

Co robi stomatolog Częstochowa?

Przede wszystkim, stomatolog zajmuje się rozpoznaniem stanu jamy ustnej i zębów pacjenta. Jeśli wymaga jakiejkolwiek pomocy protetycznej, przygotowuje zakres niezbędnych prac oraz charakterystykę protezy, którą trzeba stworzyć, aby pacjent był zdrowy. Zalecenia te, zwykle poparte materiałem fotograficznym, otrzymuje później pracownia protetyczna.

Co robi protetyk Częstochowa?

Zadaniem protetyka jest stworzenie protezy na podstawie dokumentacji, wskazówek dentysty oraz własnej inwencji. Bardzo często stomatolog i technik konsultują się, aby razem wypracować rozwiązanie, które w pełni sprosta potrzebom pacjenta. Mogą wspólnie zdecydować o wyborze tworzywa oraz konkretnej wielkości danej protezy, ale to stomatolog odpowiada za postawienie swoistego rodzaju filarów, na których będzie należycie funkcjonowała.

Jak przebiega współpraca?

Współpraca między stomatologiem a protetykiem nie zawsze jest jednak bezpośrednia, dlatego ważne jest przygotowanie rzetelnych, w miarę możliwości jak najbardziej obszernych wymagań odnośnie oczekiwanej protezy. Wtedy kooperacja będzie najbardziej skuteczna i przyniesie dobry rezultat.