Jakimi sprawami zajmuje się adwokat?

Adwokat jest osobą, która ma wykształcenie wyższe prawnicze, zakończyła aplikację adwokacką oraz zdała egzamin dający jej prawo do pracy w zawodzie. Adwokat po zdaniu egzaminu adwokackiego jest uprawniony do występowania w różnych gałęziach prawa, albowiem ze wszystkich dziedzin prawa zdaje egzamin. Teoretycznie może on zająć się też sprawą cywilną tudzież karną. Niemniej prawo zmienia się błyskawicznie i bycie na bieżąco ze aktualizacjami w normach z każdej specjalności jest przeważnie niemożliwe. Adwokat w Warszawie oferuje pomoc prawną w formie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii i aktów prawnych, oraz może reprezentować swoich klientów przed sądami, oraz organami administracji.

Czy opłaca się robić specjalizację adwokacką?

Prawnik, który specjalizuje się wyłącznie w określonej dziedzinie prawa może być na bieżąco z następnymi zmianami, a co za tym idzie zapewni szybsze zaopiekowanie się klientem i jego sprawą. Wyspecjalizowanie się przez adwokatów stało się sposobem na utrzymanie na trudnym rynku prawniczym z uwagi na olbrzymią konkurencję. Specjalizacja w konkretnych gałęziach pozwoli na wyróżnienie się z dużej ilości propozycji konkurencji.

Adwokat specjalizujący się w konkretnej dziedzinie szybciej może odszukać klientów niż ten, który zajmuje się każdą dziedziną prawa.
Nie jest fizycznie realne, by ktokolwiek stał się specjalistą w każdej gałęzi prawa. Identycznego zdania są petenci kancelarii adwokackich. Jeśli poszukują kogoś do wykonania danej usługi to chcą, by była wykonana przez osobę, która jest wyspecjalizowana w konkretnej gałęzi.
Prowadzenie naraz spraw przykładowo z prawa rodzinnego i energetycznego sprawi jedynie, że adwokat utonie w dokumentach dotyczących obydwu spraw i całkowicie żadna ze spraw nie będzie poprowadzona perfekcyjnie.

Wykonywanie zawodu adwokata to nade wszystko funkcja społeczna. Nie da się jej ograniczyć do świadczenia tylko usług prawnych. Znajdując gałąź prawa w której wyspecjalizuje się adwokat wzmacnia jego atrakcyjność na rynku dla ewentualnych klientów.
Dzisiaj na rynku pojawia się również coraz więcej wyspecjalizowanych kancelarii adwokackich, które wyszukują wyspecjalizowanych adwokatów. Są to kancelarie niezmiernie wyprofilowane i zajmujące się tylko takimi sprawami, które wpisują się w ich kierunek obowiązków. Dla takich kancelarii istotna będzie wiadomość czy dany prawnik jest ekspertem w konkretnej dziedzinie, czy specjalizuje się w konkretnym obszarze pracy, posiada potrzebne zdolności a także czy prowadził na pewno takie sprawy.