Notariusz z Legionowa to jeden z kilku zawodów prawniczych. Zajmuje się on przede wszystkim opracowywaniem aktów notarialnych i tworzy projekty aktów. Oprócz tego notariusz zajmuje się sporządzaniem uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowaniem oświadczeń które dotyczą spadków czy przechowywaniem depozytów. Osoba wykonująca zawód notariusza zobowiązana jest również do poświadczania własnoręcznego podpisu, czy też potwierdzić zgodność odpisu. Oczywistym jest, że notariusz wykonuje również szereg innych czynności notarialnych.

Jak można zostać notariuszem?

Notariuszem mogą zostać tylko i wyłącznie osoby które ukończyły prawo. Każdy absolwent prawa może wybrać się na aplikację notarialną która sprawia, że można pracować jako notariusz. Zgodnie z ustawą deregulacyjną dostępu do zawodu, osoba chcąca zdobyć zawód notariusza:

może być obywatelem jakiegoś kraju należącego do Unii Europejskiej lub krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,
jest zobowiązany, aby odbyć 3,5-letnią aplikację a następnie asesurę notarialną, z możliwością przerwania jej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
musi sporządzić co najmniej siedemdziesiąt projektów aktów notarialnych oraz minimum czternaście projektów innych czynności notarialnych,
musi zostać objęta patronatem notariusza,
musi mieć pozytywny wynik na składającym się z trzech części egzaminie praktycznym.

Kto powinien zostać notariuszem?

Oprócz konieczności spełnienia wszystkich warunków, osoba, która trudni się zawodem notariusza powinna wykazywać się pewnymi cechami, które będą sprzyjały profesjonalnemu wykonywaniu zadań. Bezsprzecznie osobę wykonującą zawód notariusza powinna wyróżniać uczciwość. Odpowiedzialność również jest pożądaną cechą, z uwagi na to, że zajmuje się on poświadczaniem oraz potwierdzaniem odpisów oraz reszty dokumentów.

Notariusz – ile może zarobić?

Tak naprawę ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo dużą rolę jeżeli chodzi o zarobki ma doświadczenie w pracy. Warto też pamiętać o taksie notarialną jest to określenie maxa zarobków za wykonanie konkretnej usługi. Wysokość wspomnianej taksy uzależniona jest od wartości przedmiotu który jest podstawą czynności.