Tłumacz przysięgły – prawie każdy o nim słyszał, ale nie każdy dokładnie wie czym się zajmuje i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Czasami instytucje publiczne obligują do tłumaczenia niektórych dokumentów na język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Często, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty bardzo ważne jest, że nie chcemy ponosić odpowiedzialności za błędy tłumacza. Wtedy trzeba skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Przekazując pisma do przetłumaczenia takiemu specjaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie najwyższej jakości. Jest to zawód, rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulują go odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za swoją pracę? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jakie są wymagania na stanowisko tłumacza przysięgłego?

To, jak zdobyć zawód tłumacza przysięgłego regulowane jest przez właściwą ustawę. Oczywiście taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, lub podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien ukończyć studia wyższe z filologii angielskiej, natomiast tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Bezwzględnie powinien posiadać obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce na pewno powinien znać język polski, i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Należy pamiętać, że każdy język ewoluuje, dlatego itotne jest, aby taka osoba nieustannie poszerzała swoją wiedzę z tej dziedziny. Taki specjalista z pewnością powinien być odpowiedzialny, gdyż często pracuje na dokumentach poufnych. 

Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Zakres wszelkiego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taka osoba jest bardzo szeroki. Zazwyczaj poza tłumaczeniem pisemnym tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma z jakimi pracuje tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • wszelkiego rodzaju zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Na pewno nie jest to pełna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich różnego rodzaju pism jest znacznie więcej. Kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne? Zdarzają się sytuacje, kiedy niezbędne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie kupna nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia w czasie rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na wszelkiego rodzaju konferencjach oraz wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą również specjalistyczne szkolenia językowe dla firm. 

Jakie są różnice pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zwykłym?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie artykułu, książki bądź jakiejś instrukcji obsługi, należy wówczas iść do zwykłego tłumacza. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, potrzebna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Również przy tłumaczeniach prac magisterskich lub dyplomowych niezbędny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Istotną różnicą pomiędzy tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest również zakres odpowiedzialności.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią zaświadcza, że wykonane przez niego tłumaczenie jest solidne i bez błędów. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za ewentualne błędy czy braki. Kiedy klient poniesie stratę przez pomyłkę tłumacza, ma prawo domagać się rekompensaty od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest naprawdę dużej wagi, może skończyć się to utratą prawa do wykonywania zawodu. Z tego powodu niezwykle istotne jest, żeby taki specjalista podnosił kompetencje, żeby nie narażać się na duże konsekwencje. Zawód tłumacza przysięgłego jest niewątpliwie trudnym zawodem, oraz bardzo odpowiedzialnym. Z tego powodu nie każdy ma predyspozycje. Na pewno poza perfekcyjną znajomością języka, musi mieć odpowiednie zadatki.