Wszyscy dobrze wiemy, że jak w konflikcie pojawiają się pieniądze to rozstrzygnięcie tego bywa trudne. Niejednokrotnie skonfliktowani wspólnicy idą z problemem do sądu w Kłodzku, ale czy zawsze jest to najlepsze rozwiązanie? Kiedy da się wykorzystać inną metodę aby rozstrzygnąć kłótnię?

Jakie są sposoby rozwiązywania sporów?

Jednym z pierwszych sposobów, który wykorzystują skonfliktowani wspólnicy jest mediacja. Jest to bardzo ciekawa opcja, w której między skłóconymi przedsiębiorcami pojawia się mediator, który ma za zadanie pomóc w dojściu do konsensusu. To co jest tutaj istotne – to strony same decydują. Inną, zdecydowanie trudniejszą opcją, jest arbitraż, czyli rozstrzygnięcie konfliktu przez osobę trzecią. To może być jedna osoba, lub grupa osób, które zazwyczaj są wyspecjalizowanie w danej dziedzinie i spełniają wymagania, żeby spór rozwiązać. Inna nazwa arbitrażu to sąd polubowny i przybiera on formę niestałą a także stałą.

Inną opcją może być wykorzystanie negocjacji czy też facyliacji. Obydwie z tych metod mogą obejść się bez wizyty w kancelarii adwokackiej w Kłodzku i polegają przede wszystkim na dojściu do rozwiązania, które usatysfakcjonuje każdą ze stron. Po zakończeniu negocjacji oraz facyliacji strony powinny podpisać oświadczenie lub umowę, gdzie będą ustalenia.

Jaka jest różnica między mediacją a negocjacjami

Po pierwsze negocjacje nie są regulowane przez przepisy prawa, w przeciwieństwie do mediacji, która się tam znajduje. Na dodatek w trakcie mediacji obowiązkowo obecny musi być mediator, który sprawuje kontrolę nad przebiegiem mediacji i robi wszystko aby strony doszły do porozumienia. Przy negocjacjach nie musi być osoby trzeciej. Tak naprawdę przedstawiciele spółek sami mogą próbować rozwiązań problem, tak, żeby oba przedsiębiorstwa były usatysfakcjonowane z rozwiązania. Przeważnie negocjacje zdarzają się podczas próby podpisania umowy handlowej, gdzie obydwie strony mają trochę inny pogląd i plan na realizację. W takich sytuacjach przedstawiciele firm spotykają się i rozmawiają przedstawiając pomysły a negocjacje trwają do momentu, kiedy się dogadają. Warto dodać, że podczas negocjacji spółki mają możliwość skorzystania z pomocy kancelarii adwokackiej, jednak nie muszą tego robić. W sytuacji mediacji to mediator prowadzi rozmowę, nie strony i to on próbuje dojść do rozwiązania, które zaakceptują wszystkie strony, jednak nie wciska on swojego zdania. Tego typu rozstrzygnięcie sporu jest zdecydowanie szybsze i tańsze niż rozwiązywanie tego w sądzie.

Sąd Rejonowy i Polubowny – czym się różnią i który wybrać?

Zdecydowanie podstawową różnicą jest to jak szybko możemy rozwiązać spór. Sprawy sądowe często ciągną się rok, a dla odmiany w sądzie polubownym możemy mieć bardzo szybki termin rozprawy. Kolejną różnicą jest osoba, która prowadzi rozprawę. W sądzie jest to sędzia, ale przy arbitrażu są to arbitrzy. Strony samodzielnie wybierają arbitrów i liczbę członków sądu arbitrażowego. Jest to ogromne usprawnienie nie tylko ze względu na możliwość dobrania najszybciej wolnych albo wyrozumiałych arbitrów, ale też dlatego, że można wybrać członków najbardziej wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.

Źródło: Adwokat z Kłodzka