Kilka dni temu projekt ustawy o zmianie ustawy jaką jest Kodeks karny wraz z innymi ustawami, został przyjęty przez Radę Ministrów. Zmiany te w Kodeksie karnym są wymierzone w sposób przemyślany, szczególnie w kierunku najgroźniejszych sprawców, którzy dopuszczają się najcięższych przestępstw. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat zachęcamy, aby zapoznać się z naszym tekstem.

1. Likwidacja kary 25 lat pozbawienia wolności

Kara 25 lat pozbawienia wolności ma zostać zlikwidowana, w zamian za to ma zostać wprowadzona możliwość elastycznego wymiary kar do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia.

2. Wprowadzenie bezwzględnego dożywocia

Kara bezwzględnego dożywocia będzie umieszczona w kodeksie karnym tuż obok dzisiejszej kary dożywocia. Bezwzględna różnić się będzie od obecnej tym, że skazany nie będzie mógł starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Taka kara będzie możliwa w dwóch sytuacjach:

  • za czyn popełniony po prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 20 lat;
  • jeżeli charakter i okoliczności czynu oraz właściwości osobiste sprawcy wskazują, iż pozostawanie sprawcy na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób.
kara więzienia

3. Zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej

W związku z obecnymi zmianami sprawca gwałtu na dziecku będzie podlegał karze od 5 do 30 lat więzienia bądź dożywotniemu pozbawieniu wolności. Za gwałt, którego następstwem jest ciężki uszczerbku na zdrowiu grozi kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności, a za gwałt z następstwem w postaci śmierci człowieka – kara od 8 do 30 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Z kolei od 3 do 20 lat więzienia będzie groziło za gwałt na kobiecie ciężarnej. Projekt ten zakłada także wprowadzenie szczególnej postaci recydywy dla przestępców seksualnych, wyłączenie przedawnienia karalności przestępstwa zgwałcenia dziecka lub zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Osoba pokrzywdzona może także złożyć wniosek, na skutek czego sąd może orzec środek karny w postaci zakazu kontaktowania się sprawcy z ofiarą, zakazu zbliżania się do niej czy też nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą. Warto także wspomnieć, że w szczególnych przypadkach sąd może orzec te środki prewencyjne bez wniosku osoby pokrzywdzonej. Dodatkowo w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym ma pojawić się zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa.

4. Wprowadzenie wyższych kar za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu

Pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem na podstawie nowych przepisów będzie zagrożone karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Karę od 3 do 20 lat pozbawienia wolności sąd będzie mógł orzec za:

  • rozbój z użyciem broni;
  • porwanie dla okupu;
  • handel ludźmi;
  • umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
prawnik w gdańsku

5. Nowe przepisy dla kierowców

Zaostrzenie kar dotyczy także przestępców drogowych. Samochód będzie skonfiskowany w przypadku, gdy kierowca będzie miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Policja ma zajmować pojazd na okres tymczasowy tymczasowo, który wynosi siedem dni. Następnie prokurator orzeka zabezpieczenie mienia, a sąd obligatoryjnie może orzec przepadek pojazdu.

Jakie kary są przewidywane dla pijanych kierowców? Po wprowadzonych zmianach za powtórny przypadek jazdy po pijanemu sąd będzie mógł orzec pozbawienie wolności. Od 3 lat więzienia będzie grozić za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast za spowodowanie śmierci – 5 lat. Z kolei za kradzież tablic rejestracyjnych sprawca będzie zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

W związku z powyższym bez wątpienia dobra kancelaria prawna, w której pracuje profesjonalny prawnik gdańsk, radca prawny czy adwokat, będzie potrzebna. Gdańsk, Warszawa, Kraków i tak dalej – w tych miastach z pewnością znajdziesz takie miejsca.