Czasu na rozliczenie za dany rok podatkowy podatnicy mają dużo. Taką deklarację roczną musisz złożyć do końca kwietnia. Co gdy się tego nie zrobi?

Rozliczenie roczne – jaki są najczęściej popełniane błędy?

Nie zapominaj, że księgowość rozliczenia rocznego należy wypełnić w pełni starannie i najważniejsze we wskazanym terminie. Jeśli potrzebujesz przy tym pomocy napisz do osoby zajmującej się księgowością w Skierniewicach. Kodeks karny skarbowy jest w tym wypadku stanowczy, wszystkie uchybienia w trakcie rozliczania rocznych dochodów może być podstawą aby ukarać podatnika. Zgodnie z art. 54 Kodeksu kary są nakładane na podatnika jeśli zostanie wykazane, że uchyla się on od opodatkowania, i nie ujawnia konkretnemu organowi przedmiotu lub jeżeli nie składa deklaracji, co jest związane z pomniejszeniem kwoty należnej dla państwa. Organy skarbowe mogą wymierzyć mu karę w sytuacji gdy nie złoży on deklaracji rocznej albo nieuregulowania w odpowiednim terminie niedopłaty podatku.

Kary za opóźnienie związane z rocznym rozliczeniem

Konsekwencje będzie odczuwać podatnik także w przypadku, gdy w deklaracji rocznej zostaną znalezione rażące błędy wynikające z niepoprawnego wypełnienia. Na podstawie art. 56 Kodeksu karnego skarbowego kiedy podatnik składa organowi podatkowemu deklarację niezgodną z prawdą, nie zawiadamia o zmianie danych albo ukrywa pewne dane, naraża się na konsekwencje prawne. Samo złożenie deklaracji nie ochrania przed konsekwencjami. Podatnicy, którzy przez nieuwagę lub niewiedzę zrobili błąd w deklaracji rocznej, nie muszą obawiać się od razu konsekwencji wynikających z KKS, szczególnie gdy szkodliwość czynu nie jest duża. Takiego rodzaju złe konsekwencje będą czekać podatników, którzy celowo złożyli deklarację niezgodną z prawdą.