Każdy kto chciałby hodować ryby na sprzedaż, konieczne jest przygotowanie odpowiednich do tego warunków. Między innymi, trzeba to zgłosić do inspekcji weterynaryjnej. Jak zatem zacząć hodowlę ryb i jakie gatunki ryb wybrać?

Nie każdy ze stawów z rybami, od razu świadczy o hodowli, może również być wykorzystywany w innych celach na przykład aby zwiększyć atrakcyjność agroturystyki. Jeśli planujemy sprzedaż tych ryb, musimy spełnić odpowiednie warunki. Przede wszystkim, musimy posiadać staw oraz właściwy sprzęt. Mamy do wyboru dwie możliwości. Pierwszą z nich, jest stworzenie sztucznych stawów, a drugą opcją jest zagospodarowanie sztucznych zbiorników wodnych znajdujących na naszym terenie.

Mały zbiornik, okaże nam się zupełnie niepotrzebny gdy mamy w planach większą hodowlę. Jednak kiedy posiadamy większy zbiornik potrzebujemy pozwolenia wodnoprawnego, które otrzymamy w starostwie powiatowym. Niezbędne jest zgłoszenie każdego gospodarstwa do inspekcji weterynaryjnej. Jeśli chcielibyśmy uzyskać certyfikat ekologicznego chowu, powinniśmy udowodnić że nie tylko dbamy o dobrostan zwierząt ale też o środowisko które znajduje się wokół twoich stawów. Zapraszamy do połowy ryb w Norwegii z rybyzchmielem.

Na jakie gatunki ryb się zdecydować?

Mając na uwadze to, jakie mamy warunki w Polsce warunki niemożliwy jest chów wszystkich gatunków ryb, a tylko niektórych z nich, należą do nich:

  • karp,
  • pstrąg,
  • karaś,
  • amur biały,
  • jesiotr,
  • okoń,
  • płoć,
  • leszcz.

Zdecydowanie, hodowla karpia jest bardzo łatwa, {a jednocześnie|przy czym jest najbardziej opłacalna. Co ma wpływ na opłacalność? Karp, to ryba która jest chętnie jedzona w okresie wigilijnym. Jego wymagania nie są duże, a najlepiej funkcjonują w wodach stojących. Jeśli chodzi o żywienie, to jedzą wszystko to co znajdą w swoim otoczeniu na przykład rośliny. W zależności od tego, w jakim są cyklu produkcyjnym, muszą być dokarmiane zbożami.

Już w 3 roku od wylęgu, {mogą być odławiane|są gotowe do odłowu. Jeśli chcielibyśmy odławiać już po roku, również jest to możliwe. W takim przypadku musimy kupić ryby ważące już 250-500 g, kiedy w ciągu roku przybiorą na wadze będziemy mogli sprzedać je z zyskiem.

Odłów ryb w celu sprzedaży

Odłowy, wykonuje się w trzecim roku hodowli, a dokładniej jesienią. Na samym początku, ze stawu spuszczana jest część wody, ma to na celu zagęszczenie ryb. Kolejno, ryby okrąża się siecią oraz przenosi się nie za pomocą podbieraków na tzw. sortownię. Na koniec, ryby są sortowane, ważone i przenoszone do magazynów. Ostatnim etapem, jest sprzedaż ryb i ich transport do sklepów.

W Polsce, hodowla ryb może okazać się bardzo opłacalna. W przypadku karpia, nawet jeśli zakupimy już większe osobniki i będziemy je hodować przez rok, to uda nam się na tym wyjść na plus.