Na pewno każdy adwokat w Kłodzku i każdym innym polskim mieście nie raz usłyszał o Naczelnej Radzie Adwokackiej. Organizacja ta ma swoją siedzibę w Warszawie i zajmuje się szeroko szeroko pojętą opieką nad wszystkim co związane z zawodem adwokata. Co jednak w szczególności wykonuje Naczelna Rada Adwokacka i kogo w niej spotkamy?

Z kogo składa się Naczelna Rada Adwokacka?

Na czele Naczelnej Rady Adwokackiej stoi przede wszystkim Prezes NRA. Pierwszym w historii prezesem był Cezary Ponikowski, który prowadził NRA w latach 1919-1920, 1921-1923, 1924-1926 oraz 1928-1929. {Oprócz prezesaPoza nim w skład Naczelnej Rady Adwokackiej wchodzą również adwokaci i dziekani okręgowych rad adwokackich. To co ważne, to że nie są to randomowi/przypadkowi prawnicy. Wybierani są przez Krajowy Zjazd Adwokatury i nie może powołać ich więcej niż ośmiu z jednej izby. Teraźniejszym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej jest Przemysław Rosati, który został wybrany do tej roli w zeszłym roku.

Co należy do obowiązków Naczelnej Rady Adwokackiej?

Jednym z najistotniejszych działań NRA jest reprezentowanie adwokatury. Poza tym zajmuje się ona również definiowaniem zasad sprawowania zawodu i monitorowaniem działalności okręgowych rad adwokackich. To rzecz jasna nie są wszystkie zadania Naczelnej Rady Adwokackiej. Każdy adwokat w Kłodzku wie, że to właśnie tam odbywa się nadzór nad edukacją aplikantów. W liście kompetencji musiały się pojawić takie funkcje jak sprawdzanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa. Z niewiele mniej ważnych zadań można w tym miejscu wymienić np. tworzenie regulaminów, dotyczących wzorów pieczęci organów adwokatury a także tego w jaki sposób opłacać wizytatorów. Bez dwóch zdań obowiązków adwokatów, którzy należą do Naczelnej Rady Adwokackiej jest zdecydowanie więcej. Właśnie dlatego jej skład jest tak obszerny.

Szybsza praca adwokatów?

Z racji tego, że Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad wszystkimi prawnikami, próbuje również sprawić, że ich praca będzie sprawniejsza i bardziej komfortowa. Właśnie z tego powodu prezes NRA zasugerował przestawienie się na w pełni komputerową komunikację z samorządem oraz wymiarem sprawiedliwości. Teraz wszystko odbywa się w większości analogowo, co niesamowicie spowalnia cały proces. Takie zmiany jednak wiążą się z potrzebnymi pieniędzmi, a te Naczelna Rada Adwokacka planuje uzyskać od adwokatów. Prawdopodobnie będzie się to wiązało ze zwiększeniem składki, którą co miesiąc muszą opłacać prawnicy. Pojawi się jednak w zamian za to bardzo pozytywna zmiana, jaką jest przejście na cyfrową kancelarię. W XXI wieku, gdy niemal wszystko dzieje się przez internet, taka zmiana powinna być zrealizowana przynajmniej kilka lat temu.