Jesteś żakiem? Czy może właśnie wybierasz się na wyśnioną uczelnię wyższą wymarzony uniwersytet?

Czeka Cię cudowny i pracowity okres zapełniony po brzegi nauką ciekawych rzeczy, poznawaniem nowych przyjaciół a może również wyjazdów i Erasmusa? Pośród tych wszystkich intensywnych wrażeń i doświadczeń pamiętaj o tym co najistotniejsze mianowicie o swoim zdrowiu. Czytaj by dowiedzieć się, jakie są opcje ubezpieczeń dla studentów. Jak długo ważne jest takie ubezpieczenie i czy warto wykupić też ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków? 

Ubezpieczenie na czas uczenia się – dotyczy się też studentów?

Osoby studiujące,które mają pomiędzy 18 a 26 lat, dotyczy dalej ubezpieczenie zdrowotne w okresie kontynuacji nauki. Ubezpieczenie studenckie poprzez NFZ jest obligatoryjne oraz przebiega staraćna dwa sposoby:

  1. poprzez uczelnię
  2. przez członków familii, którzy są osobami pracującymi

Gdy student nie posiada nikogo z ,który przykładowo gdy danego studenta rodzice nie żyją,lub nie posiadają ubezpieczenia, uczelnia może zgłosić takiego studenta do ubezpieczenia w ramach NFZ . Istotne kazuje się w tym przypadku tylko to aby zasygnalizować taki fakt w dziekanacie. W przypadku gdy pełnoletni żak jest w związku małżeńskim, zgłaszającym studenta do ubezpieczenia może być też współmałżonek,który pracuje.

Gdy osoba studiująca nie może stać się ubezpieczona poprzez NFZ poprzez nikogo z rodziny, może zgłosić go uczelnia, warunkiem jest tylko wyraźny wniosek.

Z ubezpieczenia zdrowotnego osoba studiująca może skorzystać przez cały czas zdobywania wykształcenia aż do 4 miesięcy od studiów ukończenia. 

Istotne żeby zasygnalizować, że studenci, którzy przekroczyli 26 rok życia nie mają możliwości by korzystać z ubezpieczenia zgłaszanego poprzez rodzicieli albo opiekunów prawnych. W takim przypadku ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ zapewnia uniwersytet. Aby z tego skorzystać wystarczy złożyć w dziekanacie specjalny wniosek w takim celu.

NNW co to za ubezpieczenie i czego powinno dotyczyć?

NNW oznacza ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres studiów jest zazwyczaj dość intensywnym okresem,warto w takim okresie lepiej zadbać o zabezpieczenie swego zdrowia ,przez zakup nadprogramowej polisy. Taka polisa dla osoby studiującej jest nadprogramowym zabezpieczeniem, jakie można dopasować do swoich wymagań. Pełni ona wsparcie pieniężne w razie nieszczęśliwego wypadku lub pobytu w placówce medycznej. Polisę taką można dobrać samemu lub użyć tej proponowanej przez uczelnię.

Warto w tym miejscu wspomnieć,że polisa proponowana przez uczelnie jest ubezpieczeniem grupowym. Do plusów należy tutaj bardzo korzystna cena takiego ubezpieczenia, jednak jest to powiązane ze strasznie niską kwotą odszkodowań w razie wypadków. Dlatego jeśli jesteś szczególnie narażony na niebezpieczeństwo wypadków np. przez regularne podróże czy uprawianie ryzykownych rodzajów sportu jak np. jazda konna, pomyśl nad wykupieniem nieobowiązkowej polisy, może okazać się przydatna.

Na rynku są także ubezpieczenia świadczące łączenie NNW z ochroną w wypadku nastąpienia różnych chorób. Gdy chcesz zabezpieczyć dla siebie kompleksową ochronę może opłaci się pomyśleć nad taką możliwością.

Co to są karty studenckie i w jakich przypadkach są przydatne?

Karty studenckie mają wieloraki charakter co sprawia,że są szalenie cenione. Przede wszystkim,gdy płacimy za kartę studencką, otrzymujemy całoroczny dostęp do ubezpieczenia NNW dla osób studiujących. Wspomniana karta jest pewnym zabezpieczeniem,jednak nie daje gwarancji zabezpieczenia wobec wszelkich nieszczęść, które mogą się Tobie wydarzyć. Istnieje trochę typów kart,które można dopasować do własnych preferencji przykładowo ubezpieczać Cię podczas uprawiania niebezpiecznych sportów, lub podczas wykonywania praktyk studenckich. Karty posiadają jeszcze jedną praktyczną funkcję a dokładnie mówiąc, dzięki nim można korzystać  z rabatów np. z biletów na komunikację miejską czy z restauracji.

Obowiązkowe ubezpieczenie na Erasmusa

W przypadku wyjazdów na wymiany studenckie niektóre uczelnie próczNNW wymagają teżposiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego w skrócie EKUZ. Karta ta jest potwierdzeniem ubezpieczenia w NFZ i uprawnia do korzystania z opieki medycznej w ramach porozumieniakrajów członkowskich unii europejskiej w obszarze opieki zdrowotnej. Jak wyrobić kartę EKUZ? Można to zrobić w wojewódzkim oddziale NFZ, po złożeniu wniosku. Teraz kartę tę można bez trudu wyrobić także online.

***

Typów ubezpieczeń dla studentów jest wiele. Korzystnie jest zapoznać się z każdym aby dokonać wyboru odpowiadającego własnym potrzebom i czuć się swobodnie oraz bezpiecznie w czasie studiów.