Mała księgowość jest jedną z metod rozliczania przedsiębiorcy lub osoby fizycznej z fiskusem. Potocznie nazywa się to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc istnieją trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany i podatkowa księga przychodów i rozchodów. Warunkiem korzystania z tego sposobu jest przychód mniejszy niż 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy limit ten zostanie przekroczony, niezbędne jest wprowadzenie pełnej księgowości. Warto wspomnieć, że ten sposób rozliczenia może być prowadzony osobiście przez właściciela jednoosobowej firmy, nie ma potrzeby zatrudniania księgowego. Jedynym warunkiem jest znajomość podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Dla kogo jest księgowość uproszczona?

Każdy przedsiębiorca po otwarciu działalności gospodarczej staje przed pytaniem jaką księgowość prowadzić? Limit dochodów liczony jest po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski 30 września w rokpoprzedający dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia zastosowanie metod rozliczania małej księgowości. Podmioty mogące korzystać z księgowości uproszczonej to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Księgowość uproszczona- najważniejsze fakty

Księgowość uproszczona to przede wszystkim nieskomplikowane metody rejestrowania informacji finansowych przedsiębiorstwa. Wszystkie te sposoby mają za zadanie w nieskomplikowany sposób opodatkować finanse firmy, oraz w miarę możliwości nie generować wyższych kosztów. Jest to o tyle prosta metoda, że sporo właścicieli firm może poradzić sobie z nią osobiście. Jakie są sposoby prowadzenia księgowości uproszczonej?

  • Karta podatkowa – w tym przypadku kwota podatku jest niezmienna- nie zależna od powstałych dochodów. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie informacji o danej działalności, liczby zatrudnionych a także o ilości mieszkańców danej miejscowości. W praktyce nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tego sposobu, gdyż ma on dosyć zawiłe zasady.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokument, w której zapisuje są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie wyliczany jest podatek. Jest to powszechna metoda, a jaj zaletą jest to, że właściciel firmy nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj chodzi o to, aby podatnik zapłacił pewną kwotę podatku, który zależy od zakresu działalności. Wadą tego jest, że jeżeli przychody są niższe od kosztów, nadal zachodzi konieczność opłacenia podatku. 

Kiedy można korzystać z księgowości uproszczonej, a kiedy z pełnej?

Oczywiście niektóre spółki nie mają wyboru jeśli chodzi o wybór rozliczania się z urzędem skarbowym. Posiadają prawnie narzucony nakaz prowadzenia pełnej księgowości- tak jest w sytuacji spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich podmiotów gospodarczych, których dochody przekraczają 2 000 000 euro. Można uznać, że mała księgowość jest tylko dla niektórych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość w teorii każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Należy tylko pamiętać, że nie zawsze jest to opłacalne w przypadku małych podmiotów.