Pożyczanie pieniędzy ma miejsce od tysięcy lat. wstępnie nosiło nazwę lichwa i miało na celu nieuczciwe wzbogacenie się pożyczkodawcy. W miarę upływu lat, gdy kształtowało się prawo, zmieniały się także zasady brania pożyczek. Współcześnie za ich udzielanie odpowiadają przede wszystkim banki, a oferty dopasowane są do indywidualnychosobistychpreferencji klientów. Nie zawsze jednak tak się to prezentowało. Co powinno się wiedzieć o historii pożyczania?

Co to jest lichwa?

bazowym elementem lichwy dawniej było naliczanie zbyt wysokich odsetek lub innych opłat, w związku z czym pożyczkodawca mógł w szybki sposób pomnożyć swój majątek. Było to postępowanie nieuczciwe, ponieważ czerpało z gorszej pozycji pieniężnej dłużnika. W momencie późniejszej spłaty długu często dochodziło do zabójstw czy samowolnego zmieniania wcześniej ustalonych zasad pożyczki. Gdy takich wydarzeń zaczynało być coraz więcej, zaczęto rozwijać prawo podatkowe, które dobrze funkcjonuje obecnie. 

Pożyczki dawniej

Pożyczki – nie tylko w przypadku pieniędzy, ale i dóbr materialnych – towarzyszą człowiekowi od wieków. Historyczne wzmianki o pożyczkach sięgają II w. p.n.e., gdy w cennych obecnie Księgach Manu umieszczono ogólne informacje o zasadach dawania i przyjmowania pożyczek w gronie krewnych. Dalsze wzmianki zauważymy w historii starożytnych Greków i Rzymian, którzy sięgali po pomysły od Żydów. Uznaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużej mierze wpłynęło na rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w dobrach ruchomych. Rozwój bankowości uległ zahamowaniu na pewien czas podczas upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu preferowano spłatę długu gruntem, co mogli wykonać także potomkowie dłużnika, choć była możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczanie pieniędzy w XIX wieku

Obecne metody pożyczania zaczęły rozwijać się w trakcie rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Ameryce miał miejsce już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą dostosowaną do różnych klientów, także tych biedniejszych. Pierwsze udzielone pożyczki musiały jednak być spłacone w ciągu 5-6 lat i nie mogły przy tym przekraczać 50% wartości gruntu. W dalszym ciągu miały cechy lichwy, ponieważ pożyczkobiorca musiał końcowo oddać dużo większą sumę niż tę, którą pożyczył. Bardziej przyjazne dla dłużników oferty stworzyło m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które funkcjonowało w Warszawie od 1825 roku. Oddanie pieniędzy było rozłożone na kilkadziesiąt lat, a odsetki roczne nie wynosiły więcej niż 6%.

Kształtowanie się brania pożyczek w teraźniejszości

Współcześnie banki i wszelkie inne placówki udzielające pożyczek muszą sumiennie odnosić się do prawa. Likwiduje to możliwość lichwy czy niesprawiedliwego podejścia do pożyczkobiorcy. Aktualna ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na pożyczającego obowiązek podania faktycznej stopy rocznej oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty. Musi to nastąpić jeszcze przed podpisaniem umowy. współcześnie lichwa jest przestępstwem opisanym w Kodeksie Karnym i zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

W jaki sposób znaleźć najkorzystniejszy bank dla siebie?

W dzisiejszych czasach wybór banku nie nie jest już żadnym problemem. Wszystkie placówki mają zrozumiałe strony internetowe, na których można znaleźć wszystkie potrzebne informacje dotyczące korzystania z oferty. dodatkowo można przejrzeć tzw. rankingi. Ranking pożyczek tworzony jest na podstawie najważniejszych właściwości, takich jak RRSO, oprocentowanie bądź prowizje banków. Na podstawie tego pożyczkobiorca może wybrać bank najlepszy dla siebie. Dzięki ustawom wiemy, że wzięty przez nas kredyt będzie transakcją sprawdzoną i jednocześnie nie narazimy się na lichwę.