Nie da się ukryć, że do naszego kraju przyjechało duża ilość osób z Ukrainy. Jeżeli prowadzisz swój biznes i masz w planie dać zatrudnienie tym ludziom {to zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem|przeczytaj nasz tekst, aby dowiedzieć się {kilku istotnych rzeczy|istotnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

Co należy wiedzieć o zatrudnianiu Ukraińca?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie jest takie trudne. Ukraińcy przyjeżdżają do Polski dzięki ruchowi bezwizowym na okres dziewięćdziesięciu dni lub będąc w posiadaniu ważnej wizy. Osoby pochodzenia ukraińskiego, które mają w planie zatrudnić się w Polsce jest wydawana wiza typu D, czyli pracownicza, która uprawnia do zaczęcia pracy oraz zamieszkania w naszym kraju przez sto osiemdziesiąt dni w roku.

Co zrobić aby ukraiński pracownik dostał taką wizę|Co musi zrobić przedsiębiorca żeby ukraiński pracownik otrzymał wizę

Po pierwsze konieczna jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, przekazanie oświadczenia o zatrudnieniu osoby pochodzącej z Ukrainy i uiszczenie 30 PLN opłaty za ten dokument. Po wpisaniu przez PUP oświadczenia do ewidencji zostaje ono przekazane pracodawcy, który z kolei wysyła je do kandydata musi być oryginalne. Na podstawie wydanego oświadczenia ukrainiec występuje o wizę typu D.

{Jak przebiega kolejny etap zatrudniania Ukraińca

Gdy pracownik z Ukrainy dostał wizę i przyleciał do Polski jesteśmy już blisko do sukcesu! Teraz czas na podpisanie umowy. Pamiętaj, że dobrze by było, gdyby była stworzona w języku zrozumiałym dla pracownika – zazwyczaj pracownicy pochodzenia ukrińskiego chcą podpisywać umowy dwujęzycznej. Taka umowa sprawi, że będziemy zapezpieczeni  nie tylko na wypadek kontroli Państwowej Inspeksji Pracy, ale także przedsiębiorca zwiększa zaufanie do siebie i firmy. Bezwzględnie należy pamiętać, aby zasady zawarte w umowie były takie same jak te w zarejestrowanym w PUP oświadczeniu.

Pamiętaj, że gdy umowa zostanie podpisana dający pracę, chcący zalegalizować stanowisko pracowników z Ukrainy w naszym kraju, ma nakaz poinformować właściwy urząd pracy o zaczęciu przez cudzoziemca pracy – jest zobowiązany do zgłoszenia tego najpóźniej w dniu gdy ukrainiec rozpocznie pracę. Kolejna wizyta w urzędzie stanie się konieczna w przypadku zmiany stawki, stanowiska pracy bądź miejsce, gdzie jest wykonywana.