Każde biuro rachunkowe ma trochę inną ofertę. Bezsprzecznie istnieją rzeczy, które znajdziemy we wszystkich biurach rachunkowych i będzie to przykładowo tworzenie i aktualizowanie ksiąg rachunkowych, czy też obliczanie podatków. Czy we wszystkich biurach rachunkowych dostaniemy porady finansowe? Jakie analizy finansowe można dla firmy przygotować? Co daje zatrudnienie biura rachunkowego w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Jakich porad finansowych możemy oczekiwać od biura rachunkowego?

W obecnych czasach zawód księgowego nie polega jedynie na liczeniu podatków i prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Osoby prowadzące firmę polegają na biurze rachunkowym i zazwyczaj proszą o porady w sprawie zarządzania finansami. Księgowy, który zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych i dostaje wszelkie ważne informacje, będzie najlepiej wiedział jakie pomysły są realne.

Niezmiernie ważny jest mimo wszystko przepływ danych. Księgowy musi więc wiedzieć kilka decydujących rzeczy, a jedną z najważniejszych jest budżet organizacji oraz wszystkie zaplanowane poczynania, jak na przykład pozyskiwanie kolejnych specjalistów, planowane źródła finansowania oraz wszelkie zmiany na tle finansowym w organizacji.

W trakcie kontroli księgowej weryfikowane bywają wszelkie dowody księgowe, ich kompletność i poprawność. W takich momentach jeszcze istotniejsza jest możliwość zaufania księgowemu, któremu będzie można dać dostęp do wszystkich danych na temat przedsiębiorstwa.

Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa przeważnie jest planowana przez spółki żeby obliczyć realne finanse takiej firmy. Na analizę finansową składają się:

  • wstępna analiza sprawozdawczości,
  • przygotowawcza analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Właściwa analiza finansowa opiera się na modelach oraz analizie przyczynowej. Jest to najbardziej wiarygodna metoda określania finansów firmy. Często spotykane i najłatwiej dostępne szacowanie poprzez wskaźniki nie jest tak bardzo precyzyjne. Poprawnie przeprowadzona analiza finansowa przedstawi właściwy obraz kondycji finansowej i bezsprzecznie pomoże podczas rozstrzygania ważnych decyzji, które związane są z zakresem działań i dalszą pracą przedsiębiorstwa.

Rodzaje analiz finansowych – czym się różnią?

Analizy finansowe wykonywane są żeby dowiedzieć się jaki jest stan finansów w spółce i jednym z ich rodzajów jest analiza, między innymi poprzez analizę bilansu. Za jej pomocą można sprawdzić strukturę majątkową i kapitałową organizacji. Celem takiej analizy jest oszacowanie i otrzymanie informacji na temat płynności finansowej oraz opracowanych trafnych zarządzeniach inwestycyjnych w firmie.

Następny typ analiz to analiza wskaźnikowa, która jest niesamowicie często wybierana i łatwo dostępna. W trakcie takiej analizy księgowy posługuje się wskaźnikami, które odzwierciedlają relacje zachodzące między poszczególnymi danymi. Wartości te trzeba wziąć ze sprawozdań rachunkowych i niezbędny będzie bilans i rachunek wyników. Przeważnie podczas określania kondycji firmy wykorzystujemy takie wskaźniki jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Spotkać można się też z analizą przyczynową, która jest dużo bardziej skomplikowanym sposobem, ale daje rewelacyjne rezultaty. Jej zadaniem jest dowiedzenie się, jakie czynniki wpłynęły na powstanie danego zjawiska. Poprzez analizę przyczynową możemy ustalić jakie czynniki wpływają na wzrost zysku a jakie czynniki ten wzrost hamują.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego